Силабуси Спеціальність 201 Агрономія   ОПП  Організація і технологія ведення фермерського господарства

 

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності

ОК1  Економічна теорія

ОК2  Основи правознавства

ОК3  Безпека життєдіяльності

ОК4  Основи філософських знань

ОК5  Історія України

ОК6  Українська мова за професійним спрямуванням

ОК7  Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК8  Вища математика

 

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

ОК10  Ботаніка з  основами фізіології рослин

ОК11  Комп’ютеризація сільськогосподарського  виробництва

ОК12  Землеробство з ґрунтознавством

ОК13  Трактори і автомобілі

ОК14  Економіка сільського господарства

ОК15  Агрохімія

ОК16  Основи тваринництва та бджільництва

ОК17  Декоративне  садівництво

ОК18  Сільськогосподарські  машини та їх використання

ОК19  Технологія в галузях тваринництва

ОК20  Технологія в галузях рослинництва

ОК21  Кормовиробництво

ОК22  Організація і планування діяльності фермерського господарства

ОК23  Технологія заготівлі і зберігання сільськогосподарської продукції з основами переробки

ОК24  Бухгалтерський облік і фінансування з основами банківської справи

ОК25  Охорона праці в галузі

ОК26  Основи менеджменту

ОК27  Основи підприємництва і агробізнесу

ОК28  Основи стандартизації і сертифікації

ОК29  Основи будівельної справи

ОК30  Захист рослин

ОК31  Насінництво і селекція

ОК32  Плодоовочівництво

ОК33  Основи ветеринарії і зоогігієни