ТЗ-21

Українська мова

Українська література

Іноземна мова мова

Математика

Фізика і астрономія

Інформатика

Всесвітня історія

Історія України

Біологія і екологія

Економічна теорія

Екологічна безпека аграрного землекористування

Безпека життєдіяльності

Топографічне і землевпорядне креслення

Основи ґрунтознавства і геології

Основи сільськогосподарського виробництва

Організація діловодства в галузі

Основи меліорації і ландшафтознавства в галузі

Основи комп’ютерної графіки

Історія земельних відносин

Охорона праці в галузі

Геодезія

Землевпорядне проєктування