ПВ-21

Українська мова

Українська література

Іноземна  мова

Математика

Фізика і астрономія

Інформатика

Всесвітня історія

Історія України

Біологія і екологія

Безпека життєдіяльності

Юридична деонтологія

Економічна теорія

Основи психології

Організація судових і правоохоронних органів

Теорія держави і права

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних країн

Діловодство

Комп’ютерні технології в юридичній діяльності

Основи римського цивільного права

Охорона праці в галузі

Ораторське мистецтво