Вакантні посади та резерв кадрів

 

Конкурс на зайняття вакантної посади оголошується та проводиться у таких випадках:

  •  за наявності вакантної посади;
  •  при введенні до штатного розпису закладу освіти нової посади.

     Конкурс не оголошується на посади, які зберігаються за працівниками, що перебувають  у відпустці по вагітності та пологах, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також в інших випадках збереження за працівниками посад, визначених Кодексом законів про працю України, та при прийнятті на роботу сумісників і осіб, що ведуть педагогічну роботу з погодинною оплатою праці.

 

     На поточний момент вакантних посад в Коледжі немає

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
при прийнятті на роботу педагогічних працівників

– копія паспорту

– копія диплому про освіту з додатком

– РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

– диплом про присудження наукового ступеню (за умови наявності)

– атестат про присвоєння вченого звання (за умови наявності)

– державний сертифікат про рівень володіння державною мовою або документ про повну загальну середню освіту (крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі)

– атестаційний лист

– трудова книжка або її копія (для сумісників)

– військовий квиток або приписне свідоцтво (для чоловіків)

– посвідчення про наявність пільг (ветерани війни, чорнобильці, особи з інвалідністю)

– фото 3х4 – 2 шт.

– свідоцтво про одруження (за умови наявності)

– свідоцтво про народження дитини (до 15-ти років) (за умови наявності)

– медична книжка

– документи про державні нагороди, почесні звання та заохочення (за умови наявності)

– довідка та графік з основного місця роботи у довільній формі (для сумісників)

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
при прийнятті на роботу фахівців та робітників

– копія паспорту

– копію диплому про освіту з додатком

– РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

– трудова книжка або її копія (для сумісників)

– військовий квиток або приписне свідоцтво (для чоловіків)

– посвідчення про наявність пільг (ветерани війни, чорнобильці, особи з інвалідністю)

– фото 3х4 – 2 шт.

– свідоцтво про одруження (за умови наявності)

– свідоцтво про народження дитини (до 15-ти років) (за умови наявності)

– медична книжка

– довідка та графік з основного місця роботи у довільній формі (для сумісників)