Атестація здобувачів освіти

Графік

консультацій, здачі кваліфікаційних іспитів та захисту дипломних проєктів 
на 2023-2024 навчальний рік
здобувачами фахової передвищої освіти денної та заочної форм навчання

(Завантажити)

 

Навчально-методичні матеріали для підготовки до атестації

ОПП “Облік і оподаткування” / 071 Облік і оподаткування

Програма атестації здобувачів освіти (у формі кваліфікаційного іспиту)  (Завантажити)

 

ОПП “Менеджмент” / 073 Менеджмент

Програма атестації здобувачів освіти (у формі кваліфікаційного іспиту)  (Завантажити)

 

ОПП “Право” / 081 Право

Програма атестації здобувачів освіти (у формі кваліфікаційного іспиту)  (Завантажити)

 

ОПП “Геодезія та землеустрій” / 193 Геодезія та землеустрій

Програма атестації здобувачів освіти (у формі захисту дипломних проєктів)  (Завантажити)

 

ОПП “Виробництво і переробка продукції рослинництва” / 201 Агрономія

Програма атестації здобувачів освіти (у формі кваліфікаційного іспиту)  (Завантажити)

 

ОПП “Організація і технологія ведення фермерського господарства” / 201 Агрономія

Програма атестації здобувачів освіти (у формі кваліфікаційного іспиту)  (Завантажити)

 

ОПП “Ветеринарна медицина” / 211 Ветеринарна медицина

Програма атестації здобувачів освіти (у формі кваліфікаційного іспиту)  (Завантажити)