Державні екзамени (іспити)

Графік

консультацій, здачі кваліфікаційних іспитів та захисту дипломних проєктів 
на 2023-2024 навчальний рік
здобувачами фахової передвищої освіти денної та заочної форм навчання

(Завантажити)