Циклова комісія природничо-математичних дисциплін, фізичного виховання та захисту України

Роби велике не обіцяючи великого
Піфагор

     Таким є   життєве кредо   циклової   комісії   природничо-математичних     дисциплін, фізичного виховання та захисту України. Викладач – важлива людина в житті кожного. Він працює з найціннішим – особистістю. Тож вчитель не тільки вчить, він допомагає, скеровує, виховує, підказує, шукає… Така доля вчителя. Бути вчителем, значить не просто знати свій предмет, а бути обізнаним у різних сферах життя, бути відкритою, небайдужою, люблячою людиною. Кожна молода дитина – це маленький всесвіт, і, правильно дібравши ключик, можна виховати особистість.

     Циклова комісія природничо-математичних дисциплін, фізичного виховання та захисту України забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки та фізичного виховання для усіх спеціальностей коледжу. Навчальна робота комісії організована з урахуванням навчально-виховного процесу та направлена на формування знань, умінь та навичок здобувачів освіти із фундаментальних дисциплін.

     Метою діяльності викладачів комісії є розвиток творчої особистості, як майбутнього кваліфікованого спеціаліста, сформування наукового світогляду, виховання людяності, терпимості, любові до людей, громадянської зрілості і соціальної активності.

     Викладачі комісії постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання, займаються науковою роботою, працюють з обдарованою та творчою молоддю.

     З метою створення інформаційного середовища навчального закладу та удосконалення творчого здобутку педагогічного колективу по запровадженню в процес підготовки фахівців сучасних  інноваційних освітніх  технологій  ЦК працює над навчально-методичною проблемою:  «Формування основних природничо-математичних компетентностей  здобувачів освіти в освітньому процесі  шляхом вдосконалення змісту, форм і методів навчання, національного і професійного   спрямування  молоді  в умовах викликів сьогодення».

     Робота циклової комісії сприяє організації викладачів на вдосконалення змісту навчання, методичної підготовки викладачів стосовно проведення навчальної та виховної роботи, вивченню та пропаганді передового досвіду в навчально-виховній роботі, активізації самостійної роботи викладачів щодо підвищення свого професійного рівня.

      Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на розв’язання наступних пріоритетних завдань:

  • реалізація компетентнісного, особистісно орієнтованого підходу в освітній діяльності з використанням інноваційних технологій для забезпечення формування загальних та спеціальних компетентностей здобувачів освіти; 
  • надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, розвиток їх індивідуальних пізнавальних здібностей та нахилів, формування позитивної мотивації до навчання;
  • забезпечення практичного спрямування вивчення предметів та дисциплін, орієнтованих на активну співпрацю, творчу діяльність;
  • підвищення професійного рівня та цифрової компетентності викладачів;     
  • реалізація принципів національно-патріотичного виховання здобувачів освіти, формування європейських цінностей.

     Якісну підготовку фахових молодших бакалаврів з предметів загальноосвітнього циклу та інших природничих наук забезпечує висококваліфікований колектив педагогів циклової комісії:

 

Гуцуляк Олена Олександрівна

Посада: голова циклової комісії природничо-математичних  дисциплін, фізичного виховання та захисту України,  викладач фізики, інформатики та комп’ютеризації виробництва
Освіта: повна вища, закінчила в 1996 році Чернівецький   державний  університет імені Ю.Федьковича, в 2014 році Чернівецький   національний  університет імені Юрія Федьковича
Спеціальність за дипломом: Фізика, Інформатика
Кваліфікація за дипломом: фізик-викладач, вчитель інформатики
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Фізика», «Інформатика», «Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  27 років
 

 

Біляр Іван Георгійович

Посада: в.о. директора Відокремленого структурного підрозділу “Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої освіти “Подільський державний університет,   викладач
Освіта: повна вища, закінчив у 1987 році Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського
Спеціальність за дипломом: Фізичне виховання
Кваліфікація за дипломом: вчитель фізичного виховання
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Захист України»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  41 рік
 

 

Мироник Олеся Іванівна

Посада:  викладач математики
Освіта: повна вища, закінчила  в 2009 році Чернівецький   національний  університет імені Юрія Федьковича
Спеціальність за дипломом: Математика
Кваліфікація за дипломом: математика, викладач
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Математика», «Вища математика»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  14 років
 

 

 

Корсей Оксана  Іванівна

Посада:  викладач біології та хімії
Освіта: повна вища, закінчила  в 2007 році Чернівецький   національний  університет імені Юрія Федьковича
Спеціальність за дипломом: Біологія
Кваліфікація за дипломом: біолог, викладач біології та хімії
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Хімія», «Захист України»
Стаж роботи (педагогічний стаж:  14 років
 

 

 

Микитюк  Олена Вікторівна

Посада: викладач фізики
Освіта: повна вища, закінчила в 1990 році Чернівецький  ордена Трудового Червоного Прапора державний університет ім. Ю. Федьковича
Спеціальність за дипломом: Фізика
Кваліфікація за дипломом: фізик, викладач
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Фізика»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  33 роки
 
 
 

 

Царик Інна Володимирівна

Посада:  викладач географії
Освіта: повна вища, закінчила  в 1999 році Чернівецький  державний  університет імені Ю.Федьковича
Спеціальність за дипломом: Географія
Кваліфікація за дипломом: географ викладач
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Географія», «Захист України», «Сільськогосподарська радіоекологія»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  22 роки
 
 

Хімчинська  Жанна Орестівна

Посада: викладач біології та хімії
Освіта: повна вища, закінчила в 1991 році Чернівецький  ордена Трудового Червоного Прапора державний університет ім. Ю. Федьковича
Спеціальність за дипломом: Біологія
Кваліфікація за дипломом: біолог, викладач біології та хімії
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Біологія», «Захист України»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  32 роки

 

Андрієць Караліна Віталіївна

Посада:  викладач математики
Освіта: повна вища, закінчила в 2005 році Чернівецький   національний  університет імені Юрія Федьковича
Спеціальність за дипломом: Математика
Кваліфікація за дипломом: математика, викладач
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Математика», «Вища математика»
Стаж роботи (педагогічний стаж): 17 років
 

 

Кушнір Олексій Валентинович

Посада: викладач математики,  інформатики та комп’ютеризації виробництва
Освіта: повна вища, закінчив у 1999 році Чернівецький   державний  університет імені Юрія Федьковича, в 2009 році Чернівецький   національний  університет імені Ю. Федьковича, в 2022 році Чернівецький   національний  університет імені Ю. Федьковича
Спеціальність за дипломом: Фізика, Прикладна математика, Середня освіта
Кваліфікація за дипломом: магістр фізики, магістр прикладної математики, вчитель математики та інформатики
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Математика», «Інформатика», «Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  23 роки
 
 

Палагнюк Василь Дмитрович

Посада:  викладач фізичної культури та фізичного виховання
Освіта: повна вища, закінчив у 1990 році Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського
Спеціальність за дипломом: Фізична культура
Кваліфікація за дипломом: учитель фізичної культури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Фізична культура»,  «Фізичне виховання»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  34 роки

 

Федорюк Богдан Вікторович

Посада:  викладач фізичної культури та фізичного виховання
Освіта: повна вища, закінчив у 2001 році Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут
Спеціальність за дипломом: Педагогіка і методика середньої освіти, фізична культура
Кваліфікація за дипломом: вчитель фізичної культури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Фізична культура»,  «Фізичне виховання»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  22 роки