відділення Агротехнології циклова комісія агромеханічних дисциплін

 

    pfoto_2910_11

     Інформація про відділення: Шифр 5. 09010103

     Галузь знань Сільське господарство і лісництво

    Спеціальність «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

    Кваліфікація Молодший спеціаліст агротехнік

   Відділення «Агрономія» засновано у 1944 році, а в 2008 році перейменовано в «Агротехнології»

   Молодший спеціаліст за кваліфікацією “агротехнік” здійснює організаційно-технологічне керівництво в рослинництві господарства (бригада, сільськогосподарська дільниця, ферма ) ; проводить роботу з впровадження і освоєння наукового обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції та ін.

   Молодший спеціаліст за кваліфікацією «агротехнік» повинен знати положення, інструкції та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, виробничої діяльності; агротехніку і насінництво вирощуваних сільськогосподарських культур, стандарти продукції рослинництва; досягнення науки і кращий досвід у галузі рослинництва, основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового і земельного законодавства.

   Також повинен вміти прогнозувати урожайність сільськогосподарських культур; впроваджувати інтенсивні технології по вирощуванні і збиранні сільськогосподарських культур; брати участь у розробці технологічних карт, системи удобрення, інтегрованої системи захисту, агротехнічних заходів по догляду, збиранню врожаю сільськогосподарських культур; забезпечити підготовку рослинної продукції до зберігання, реалізації; здійснювати контроль за процесами виробництва, посівними і сортовими якостями насіння, станом посівів і насаджень, ведення документації;

    Фахівець «агротехнік» може працювати на посадах:

          1. агроном господарства;

          2. агроном підрозділу;

          3. плодоовочівник;

          4. овочівник;

          5. рільник;

          6. приймальник-здавальник харчової продукції;

         7. завідувач підсобного сільського господарства;

         8. завідувач агрономічного кабінету;

         9. завідувач агрономії;

        10.завідувач дослідного поля;

        11.завідувач розсадника

    Випускники технікуму з спеціальності 5.09010103  «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

     Мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном у Подільському державному аграрно-технічному університеті, Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича.

      Шифр 5. 09010102

      Галузь знань Сільське господарство і лісництво

     Спеціальність «Організація і технологія ведення фермерського господарства»

     Кваліфікація Молодший спеціаліст фахівець з організації і ведення фермерського господарства

    Спеціальність заснована в 1993 році.

   Молодший спеціаліст за кваліфікацією “Фахівець з організації і ведення фермерського господарства” готується для самостійного ведення фермерського господарства. Він може здійснювати керівництво, організацію виробництва галузі рослинництва.

   Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Фахівець з організації і ведення фермерського господарства» повинен знати основи державного права, постанови уряду з питань розвитку агропромислового комплексу, законодавчі акти з питань аграрної політики та розвитку фермерства;морфологічні ознаки і біологічні особливості культурних рослин, склад, властивості грунту, способи зберігання і підвищення його родючості;інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, систему захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів; анатомію і фізіологію сільськогосподарських тварин, структуру раціонів годівлі, прогресивні технології продукції тваринництва; методи оцінки якості продукції, основи маркетингу і менеджменту, технологію заготівлі, збігання сільськогосподарської продукції з основами переробки; матеріалознавство з основами будівництва, правила охорони праці і охорони навколишнього середовища.

   Також повинен вміти запроваджувати прогресивні технології, прогнозувати урожайність сільськогосподарських культур; готувати сільськогосподарські агрегати до роботи, проводити технічну наладку; проводити ветеринарну обробку сільськогосподарських тварин; вести оперативний облік і аналіз виробничої діяльності; володіти обчислювальною та комп’ютерною технікою;реалізовувати продукцію; приймати ділові, комерційні рішення в межах своєї компетенції.

    Фахівець з організації та ведення фермерського господарства  може працювати на посадах:

         1. керуючий підрозділами с/г підприємства; завідувач двору (машинного, кінного);

         2. завідувач підсобного господарства;

         3. начальник відділу підсобного господарства;

         4. слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій 3, 2, 1 класу;

        5. тракторист-машиніст с/г виробництва;

        6. оператор із штучного запліднення тварин та птиці;

        7. оператор з ветеринарної обробки тварин

    Випускники технікуму з спеціальності 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства»

    Мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном у Подільському державному аграрно-технічному університеті, Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича.

урок Ботаніки Садіння дерев біля агрономічного корпусу
екскурсія на електропідстанцію на уроці іноземної млови
Вивчення економічних дисциплін Екскурсія в м.Чернівці
Вивчення дисципліни Плодоовочівництво вивчаємо Історію України