Спеціальність “Агрономія”

 

        Галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство»

        Спеціальність 201 «Агрономія»

    Освітньо-професійна програма «Виробництво та переробка продукції рослинництва»; Освітньо-професійна програма «Організація і технологія ведення фермерського господарства»

       Кваліфікація Фаховий молодший бакалавр

      Фаховий молодший бакалавр, що навчався за освітньо-професійною програмою «Виробництво та переробка продукції рослинництва» здійснює організаційно-технологічне керівництво в рослинництві господарства (бригада, сільськогосподарська дільниця, ферма); проводить роботу з впровадження і освоєння наукового обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції та ін.

      Фаховий молодший бакалавр повинен знати положення, інструкції та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, виробничої діяльності; агротехніку і насінництво вирощуваних сільськогосподарських культур, стандарти продукції рослинництва; досягнення науки і кращий досвід у галузі рослинництва, основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового і земельного законодавства.

      Випускник коледжу повинен вміти прогнозувати урожайність сільськогосподарських культур; впроваджувати інтенсивні технології по вирощуванні і збиранні сільськогосподарських культур; брати участь у розробці технологічних карт, системи удобрення, інтегрованої системи захисту, агротехнічних заходів по догляду, збиранню врожаю сільськогосподарських культур; забезпечити підготовку рослинної продукції до зберігання, реалізації; здійснювати контроль за процесами виробництва, посівними і сортовими якостями насіння, станом посівів і насаджень, ведення документації;

       Фаховий молодший бакалавр може працювати на посадах:

 1. агроном господарства;
 2. агроном підрозділу;
 3. плодоовочівник;
 4. овочівник;
 5. рільник;
 6. приймальник-здавальник харчової продукції;
 7. завідувач підсобного сільського господарства;
 8. завідувач агрономічного кабінету;
 9. завідувач агрономії;
 10. завідувач дослідного поля;
 11. завідувач розсадника

         Фаховий молодший бакалавр, що навчався за освітньо-професійною програмою «Фахівець з організації і ведення фермерського господарства» призначений для самостійного ведення фермерського господарства. Він може здійснювати керівництво, організацію виробництва галузі рослинництва. Випускник коледжу за цим фахом повинен знати: основи державного права, постанови уряду з питань розвитку агропромислового комплексу, законодавчі акти з питань аграрної політики та розвитку фермерства;морфологічні ознаки і біологічні особливості культурних рослин, склад, властивості ґрунту, способи зберігання і підвищення його родючості;інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, систему захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів; анатомію і фізіологію сільськогосподарських тварин, структуру раціонів годівлі, прогресивні технології продукції тваринництва; методи оцінки якості продукції, основи маркетингу і менеджменту, технологію заготівлі, збігання сільськогосподарської продукції з основами переробки; матеріалознавство з основами будівництва, правила охорони праці і охорони навколишнього середовища.

      Також повинен вміти запроваджувати прогресивні технології, прогнозувати урожайність сільськогосподарських культур; готувати сільськогосподарські агрегати до роботи, проводити технічну наладку; проводити ветеринарну обробку сільськогосподарських тварин; вести оперативний облік і аналіз виробничої діяльності; володіти обчислювальною та комп’ютерною технікою; реалізовувати продукцію; приймати ділові, комерційні рішення в межах своєї компетенції.

    Фахівець з організації та ведення фермерського господарства  може працювати на посадах:

 1. керуючий підрозділами с.-г. підприємства; завідувач двору (машинного, кінного);
 2. завідувач підсобного господарства;
 3. начальник відділу підсобного господарства;
 4. слюсар з ремонту с.-г. машин та устаткування; водій 3, 2, 1 класу;
 5. тракторист-машиніст с.-г. виробництва;
 6. оператор із штучного запліднення тварин та птиці;
 7. оператор з ветеринарної обробки тварин

       Випускники фахового коледжу  з спеціальності 201 «Агрономія», що навчалися за освітньо-професійною програмою «Виробництво та переробка продукції рослинництва»;  ОПП «Організація і технологія ведення фермерського господарства» мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном у ЗВО «Подільський державний університет», Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича

   

урок Ботаніки Садіння дерев біля агрономічного корпусу
на уроці іноземної млови
Вивчення економічних дисциплін Екскурсія в м.Чернівці
вивчаємо Історію України