Анонімне онлайн-опитування

Анкета для анонімного онлайн-опитування фахової передвищої освіти  щодо якості освітньо-професійної програми

Анкета для анонімного онлайн-опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності в коледжі

Анкета для анонімного онлайн-опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін

Анкета для анонімного онлайн-опитування здобувачів освіти щодо об’єктивності та неупередженості оцінювання

 

Анкета для анонімного онлайн-опитування випускників ВСП «Кіцманський фаховий коледж ЗВО «ПДУ»

 

 

 

Анкета для анонімного онлайн-опитування   педагогічних працівників щодо змісту освітньо-професійних програм 

Анкета для анонімного онлайн-опитування педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в коледжі при підготовці здобувачів фахової передвищої освіти 

 

 

Анкета для анонімного онлайн опитування стейкхолдерів щодо освітньо-професійних програм