М-41

Менеджмент

КР Менеджмент

Фінанси підприємства

Економічний аналіз

Маркетинг

Основи філософських знань

Трудове право

Технологічна практика-менеджмет

Технологічна практика-комп’ютерна

Переддипломна практика