Матеріально-технічне забезпечення

реалізації освітньо-професійних програм
підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”  (відомості згідно Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року)