Спеціальність “Ветеринарна медицина”

     navchannya_k_5

 

Галузь знань                                         21   Ветеринарна медицина

Спеціальність                                       211 Ветеринарна медицина

Освітня кваліфікація                            Фаховий молодший бакалавр з ветеринарної медицини

Освітньо-професійна програма          «Ветеринарна медицина»

       У Відокремленому структурному підрозділі “Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої освіти “Подільський державний університет”  здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина».

    Програма спеціальності «Ветеринарна медицина»  орієнтована на  підготовку фахового молодшого бакалавра та базується на адаптації і впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок, що необхідні для успішного виконання професійних обов’язків у галузі ветеринарної медицини, та орієнтує на актуальні питання спеціальності, в рамках яких можлива подальша наукова та професійна кар’єра.

       Освітня діяльність спрямована на формування здатності майбутніх фахівців застосувати знання на практиці, вирішувати типові спеціалізовані завдання у галузі ветеринарної медицини, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук. Основна увага надається практичній підготовці здобувачів фахової передвищої освіти. Окрім практичних занять в лабораторіях здобувачі освіти мають можливість  проходити практику в клініках ветеринарної медицини, лабораторіях ветеринарної медицини, лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, підприємствах по переробці харчових продуктів і сировини тваринного походження, тваринницьких фермах.

         Професійну підготовку майбутніх фахівців  забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вищу ветеринарну освіту та досвід роботи як в педагогічній діяльності, так і у ветеринарній медицині.

      Фаховий молодший бакалавр  з ветеринарної медицини є фахівцем здатним виконувати професійні роботи та займати первинні посади відповідно до  Національного класифікатора України ДК-003:2010   за такими класифікаційними угрупуваннями  та професійними назвами робіт:

  • 3212 Асистент ветеринара, лаборант (ветеринарна медицина)
  • 3212 Асистент ветеринара, технік ветеринарної медицини
  • 3227 Допоміжний персонал у галузі ветеринарії, фельдшер ветеринарної медицини

Зазначені переліки не є вичерпними.

           Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання по даній  спеціальності у вищих навчальних закладах України за скороченим терміном навчання, а саме: ЗВО «Подільський державний університет», Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Білоцерківський національний аграрний університет, Харківська державна зооветеринарна академія, біологічний  факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича та інших.

DSC_0930 DSC_0954
SONY DSC
DSC_0956

Залишити відповідь