БО-31

Українська мова за професійним спрямування

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Вища математика

Економічний аналіз

Облік і звітність у бюджетних установах

Охорона праці в галузі

Інформаційні системи і технології в обліку

Фінансовий облік

КР Фінансовий облік

Контроль і ревізія

Планування і організація діяльності підприємства

Фінанси підприємства

Фінанси

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Облік і звітність в оподаткуванні

Переддипломна практика