Кадровий склад закладу освіти

згідно з ліцензійними умовами

 

Відомості про викладачів, які працюють у ВСП «Кіцманський фаховий коледж ЗВО «ПДУ»

 

Якісний склад викладачів ВСП «Кіцманський фаховий коледж ЗВО «ПДУ»

 

Стратегія розвитку кадрового потенціалу працівників