Студентське самоврядування

Нормативні документи

Положення про студентське самоврядування (нова редакція)

Що довиборів до органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів

Деякі питання виконання статті 40 Закону України Про вищу освіту

Щодо фінансування органів студентського самоврядування

Щодо погодження рішень органів студентського самоврядування

Закону України Про вищу освіту

Студентське самоврядування
в  ВСП “Кіцманський фаховий коледж ЗВО “Подільський державний університет”

    Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками в своєму житті. Саме за студентства кожний стає по-справжньому дорослою людиною, сам приймає рішення, вирішує власні проблеми, Чекати на те, що проблеми хтось вирішить замість нас – доволі наївна думка. Саме тому необхідно об’єднуватися, а це і є студентське самоврядування, коли студенти спільно вирішують все.

     Студентська рада ВСП “Кіцманськийфаховий коледж ЗВО “Подільський державний університет” діє на основі Положення «Про студентську раду коледжу» та діючого законодавства України. Найвищим органом студентського самоврядування являється студентська звітно-виборча конференція, яка проводиться на початку вересня кожного навчального року. На цій конференції заслуховується звіт голови студентського самоврядування коледжу та формується новий склад студентської ради коледжу.

      Наша студентська рада є активним діючим органом, який приймає участь у вирішенні всіх питань, віднесених до її повноважень.

     Від початку свого існування організація сформувалася у чітку структуру з п’яти відділів: сектор організації дозвілля, сектор фізкультуро – оздоровчої роботи, правовий сектор, сектор організації побуту, пресс сектор.

      Члени студентської ради організовують роботу по виявленню талановитої молоді серед студентів нового набору шляхом проведення конкурсу «Твої таланти, першокурсник!». З нагоди Дня студента з допомогою профспілкового комітету для стимулювання і самореалізації особистості та відзначення обдарованих студентів нагороджують цінними подарунками.

       У ВСП “Кіцманський фаховий коледж ЗВО “ПДУ”  студентське самоврядування є одним із найважливіших напрямків виховної роботи. Основною його метою було і є – виховувати у молоді активну життєву позицію, готувати до участі у демократичному управлінні суспільством, сприяти виробленню у студентів організаторських навичок, вмінню співпрацювати на принципах рівності, гласності, відкритості та формувати такі якості, як: відповідальність, самостійність, готовність залежно від конкретних умов знаходити правильні рішення, долати труднощі, уміння вносити у будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції.

       Студентське самоврядування як демократичний спосіб організації життя студентського колективу сприяє гармонійному розвитку особистості студента і стає тим підгрунтям, на якому майбутні спеціалісти набувають навичок, організаторських та управлінських здібностей. Вони вчаться створювати команду, працювати в ній, ставити цілі та завдання, чітко планувати і розподіляти роботу. Оволодіваючи знаннями суспільної роботи, відбувається зростання соціальної активності студентів і закріплюються їхні професійні якості.