Студентське самоврядування

таб 1-001

Нормативні документи

Положення про студентське самоврядування (нова редакція)

Що довиборів до органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів

Деякі питання виконання статті 40 Закону України Про вищу освіту

Щодо фінансування органів студентського самоврядування

Щодо погодження рішень органів студентського самоврядування

Закону України Про вищу освіту

Студентське самоврядування
в  Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ

IMG_1981     Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками в своєму житті. Саме за студентства кожний стає по-справжньому дорослою людиною, сам приймає рішення, вирішує власні проблеми, Чекати на те, що проблеми хтось вирішить замість нас – доволі наївна думка. Саме тому необхідно об’єднуватися, а це і є студентське самоврядування, коли студенти спільно вирішують все.

     Студентська рада Кіцманського технікуму діє на основі Положення «Про студентську раду технікуму» та діючого законодавства України. Найвищим органом студентського самоврядування являється студентська звітно-виборча конференція, яка проводиться на початку вересня кожного навчального року. На цій конференції заслуховується звіт голови студентського самоврядування технікуму та формується новий склад студентської ради технікуму.

      Наша студентська рада є активним діючим органом, який приймає участь у вирішенні всіх питань, віднесених до її повноважень.

     Від початку свого існування організація сформувалася у чітку структуру з п’яти відділів: сектор організації дозвілля, сектор фізкультуро – оздоровчої роботи, правовий сектор, сектор організації побуту, пресс сектор.

      Члени студентської ради організовують роботу по виявленню талановитої молоді серед студентів нового набору шляхом проведення конкурсу «Твої таланти, першокурсник!». З нагоди Дня студента з допомогою профспілкового комітету для стимулювання і самореалізації особистості та відзначення обдарованих студентів нагороджують цінними подарунками.

       У Кіцманському технікумі студентське самоврядування є одним із найважливіших напрямків виховної роботи. Основною його метою було і є – виховувати у молоді активну життєву позицію, готувати до участі у демократичному управлінні суспільством, сприяти виробленню у студентів організаторських навичок, вмінню співпрацювати на принципах рівності, гласності, відкритості та формувати такі якості, як: відповідальність, самостійність, готовність залежно від конкретних умов знаходити правильні рішення, долати труднощі, уміння вносити у будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції.

                  _DSC7616          _DSC7613

       Студентське самоврядування як демократичний спосіб організації життя студентського колективу сприяє гармонійному розвитку особистості студента і стає тим підґрунтям, на якому майбутні спеціалісти набувають навичок, організаторських та управлінських здібностей. Вони вчаться створювати команду, працювати в ній, ставити цілі та завдання, чітко планувати і розподіляти роботу. Оволодіваючи знаннями суспільної роботи, відбувається зростання соціальної активності студентів і закріплюються їхні професійні якості.

Залишити відповідь