Спеціальність “Право”

     Юрист  – фахівець, який має професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства й практики його застосування. Головна мета юриста – захист прав і свобод громадян, слідкування за виконанням демократичних принципів. Немає ні однієї держави на землі, де б не порушувалися права людини, тому існує велика кількість державних установ  та організацій,  які займаються реалізацією принципів права,  через які здебільшого і здійснюється правозахисна діяльність громадян.

     У Відокремленому структурному підрозділі “Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої освіти “Подільський державний університет”  провадиться підготовка фахівців в галузі юриспруденції  за спеціальністю 081 «Право». У 1991 році вперше в закладі освіти проведено набір студентів, майбутніх правників. В 2021 році спеціальність «Право» святкувала 30-річний ювілей. За тридцятилітній період існування спеціальності стоять долі понад двох тисяч людей, життя яких пов’язане з коледжем. Одним судилося очолювати його, іншим сумлінно трудитися для становлення та розбудови, а дуже багатьом тут навчатися – опановувати фахові знання, осягати навички та вимоги виконання обов’язків фахівця в галузі юриспруденції.

     Програма спеціальності 081 «Право» орієнтована на надання юридичної освіти із широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права.

     Професійну підготовку майбутніх фахівців з права забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вищу юридичну освіту та досвід роботи як в педагогічній діяльності, так і в юриспруденції.

       Освітня діяльність спрямована на формування здатності майбутніх фахівців застосувати знання на практиці, вміти робити вірний, оптимальний, розрахований на успіх вибір. Коледж має достатню матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців на належному рівні.

      Особлива увага в освітньому процесі приділяється практичній підготовці студентів, головна мета якої набуття ними професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у сфері правозастосовної діяльності. Саме тому дуже важливо, щоб студенти ще під час навчання залучались до юридичної практики, зокрема через відвідання судів, прокуратури, адвокатських і нотаріальних контор, органів державної виконавчої служби, органів державної влади та місцевого самоврядування. Співпраця з фахівцями в галузі юриспруденції є цікавим досвідом для студентів і допомагає їм зорієнтуватись у різноманітті юридичних професій у майбутньому.

     Викладачами юридичних дисциплін з метою опановування обраною професією організовуються інтерактивні методи навчання: бінарні заняття, ділові ігри, конференції, «круглі столи», виїзні засідання гуртків;  застосовуються інноваційні технології; проводяться інші поза аудиторні виховні заходи тощо.