Історія відділення «Правознавство» розпочалася в Кіцманському технікумі у 1991 році. На території Буковини це був один із перших навчальних закладів, який почав здійснювати підготовку молодших спеціалістів-юристів аграрного сектора економіки.

    Метою відділення правознавства є підготовка нової сучасної людини, озброєної передовими знаннями й найновішими технологіями, уміннями застосовувати їх у важливих сферах життєдіяльності суспільства.

    В 2016 році відділення «Правознавство» святкує 25-річний ювілей. За роки існування на відділенні підготовлено близько 900 фахівців. Переважна більшість випускників спеціальності «Правознавство» працює за обраним фахом в органах державної влади, правоохоронних і судових органах, юридичних відділах підприємств, установ, організацій, в тому числі комерційних структурах. Професійну підготовку майбутніх фахівців на відділенні правознавства забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вищу юридичну освіту та досвід роботи в юриспруденції.

    На посаді завідувача відділення «Правознавство» працює Сорохан Аліна Іванівна – викладач-методист, людина досвідчена і вимоглива, користується заслуженою повагою колег, батьків, студентів та випускників, у минулому – випукниця нашого навчального закладу.

    Циклову комісію юридичних дисциплін очолює Костинюк Сніжана Василівна – викладач вищої категорії, також – випускниця відділення «Правознавство».

    До складу циклової комісії входять 9 викладачів, з них: 1 – викладач-методист, 3 – вищої категорії, 3 – І категорії, 1 – ІІ категорії, 1 – спеціаліст. Значна частина викладачів відділення – це випускники нашого навчального закладу, зокрема викладач конституційного права Місевич О.П., викладач діловодства Пілат І.В., викладач аграрного права Костинюк С.В., викладач фінансового права Бабяк Д.Л., які успішно передають свої знання молодому поколінню студентів-юристів.

    Освітня діяльність відділення спрямована на формування здатності майбутніх фахівців застосувати знання на практиці, вміти робити вірний, оптимальний, розрахований на успіх вибір. Навчальний план за спеціальністю «Правознавство» передбачає комплекс лекційних, практичних і семінарських занять, проведення ділових ігор, призначених формувати умови, близькі до реальної практики, аналізувати різні ситуації і завдання та знаходити необхідне рішення. Підготовка фахівців-юристів ведеться за умов збалансованості всіх основних блоків навчальних дисциплін: циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, циклу дисциплін самостійного вибору закладу і самостійного вибору студента, практичної підготовки і самостійної роботи студентів. Відділення має достатню матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців на належному рівні. Для забезпечення потреб оформлено необхідні кабінети, діють дві комп’ютерні лабораторії, що підключені до мережі «Internet», використовується комп’ютерна нормативно-правова база «Законодавство України». У навчальних кабінетах створені комплекси методичного забезпечення дисциплін, що включають навчальні програми, матеріали лекцій, методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять, організації і контролю самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до написання курсових робіт студентами, пакети екзаменаційних завдань, тести, опорні конспекти, контрольні запитання, плани практичних, семінарських занять, довідкові матеріали, вимоги до знань і вмінь з навчальних дисциплін, критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів тощо. У навчальному процесі широко використовуються мультимедійні технології, комп’ютери, інші технічні засоби навчання.

    Практична підготовка на відділенні здійснюється згідно з навчальними планами підготовки спеціалістів, графіком навчального процесу та програмами практик. Студенти спеціальності «Правознавство» проходять навчальні практики з юридичних спеціальних дисциплін. Для організації проходження студентами практики технікум тісно співпрацює з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції та іншими організаціями (студенти відвідують судові засідання, спостерігають і вивчають особливості ведення документації тих чи інших органів та установ).

    Для закріплення здобутих теоретичних знань студенти мають змогу реалізувати їх під час проходження виробничої практики в судових та правоохоронних органах, управлінні юстиції, адвокатурі та в юридичних відділах державних і приватних підприємствах, установах, організаціях.

    На базі відділення функціонує навчальна юридична консультація щодо надання безкоштовної правової допомоги студентами під керівництвом викладачів малозабезпеченим верствам населення.

    Метою навчальної юридичної консультації є:

       – підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей, формування їх правової культури, виховання поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

      – забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги, надання їм безоплатних юридичних консультац.

             

pravo_kiz_4

 

 

IMG_6598