Циклова комісія ветеринарних та зоотехнічних дисциплін

     Циклова комісія ветеринарних та зоотехнічних дисциплін – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу і відіграє важливу роль в організації навчально-методичної роботи в коледжі.

     Викладачі циклової комісії докладають чимало зусиль для забезпечення якості підготовки фахових молодших бакалаврів з ветеринарної медицини, які мають бути готові до роботи в умовах реалій сьогодення, забезпечуючи не лише здоров’я тварин та ветеринарно-санітарне благополуччя тваринництва, а й добробут населення через реалізацію концепції «Єдине здоров’я». Пріоритетом є створення належних умов для становлення майбутніх фахівців державних та приватних установ ветеринарної медицини, органів управління Держпродспоживслужби та відомчої служби ветеринарної медицини організацій, підприємств, в тому числі й тваринницьких ферм господарств різної форми власності.

     Члени циклової комісії забезпечують викладання дисциплін професійної підготовки на високому рівні, систематизують і чітко відпрацьовують з кожним здобувачем освіти уміння й навики, разом із формуванням навичок самостійної роботи, самовиховання й самовдосконалення. Освітній процес за спеціальністю «Ветеринарна медицина» тісно пов’язаний із практичною підготовкою, організацією якої на належному рівні опікується циклова комісія. З цією метою на високому рівні проводиться ознайомлювальна практика, навчальні практики з кожної дисципліни циклу фундаментальної та професійної підготовки, а також виробнича технологічна і переддипломна практика. Практичні заняття проводяться в лабораторіях, а також на базі навчальної клініки ветеринарної медицини коледжу, тваринницьких господарств району і області, державних і приватних установ ветеринарної медицини та в умовах виробництва протягом проходження технологічної і переддипломної виробничих практик на базі сучасних передових підприємств.

     Викладачі циклової комісії беруть активну участь у виховній роботі та ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації позааудиторної роботи здобувачів фахової передвищої освіти як для поглиблення професійних навиків та і для виховання громадянської позиції. Значна увага при цьому приділяється зоозахисним ініціативам студентської молоді та вивченню добробуту тварин, залучених у людино-тваринній взаємодії при каністерапії.

     Викладачі ЦК постійно працюють над підвищенням своєї педагогічної майстерності, ведуть науково-дослідну роботу, беруть участь у конференціях, вебінарах, семінарах, тренінгах різного рівня, мають сертифікати учасників. За активну творчу педагогічну діяльність, компетентність і професійну майстерність члени ЦК неодноразово нагороджені грамотами та листами подяки, в тому числі міського, районного та обласного рівнів.

      Удосконалення методичної роботи кожного викладача – одне з головних завдань. На основі аналізу роботи за попередні роки і з урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом, розробляються основні напрями роботи, формується проблема, над якою комісія працює протягом року. 

     Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія ветеринарних та зоотехнічних дисциплін – «Розвиток професійних компетентностей шляхом активізації пізнавальної діяльності та розкриття творчого потенціалу здобувачів фахової передвищої освіти з урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку ветеринарної медицини».

     Основні напрямки роботи циклової комісії ветеринарних та зоотехнічних дисциплін:

  • вдосконалення змісту практичної підготовки фахових молодших бакалаврів з ветеринарної медицини як невід’ємного та обов’язкового компонента освітньо-професійної програми підготовки фахівців;
  • впровадження нетрадиційних методів навчання та контролю знань здобувачів фахової передвищої освіти, їх поєднання з традиційними методами;
  • забезпечення формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів фахової передвищої освіти;
  • своєчасне оновлення матеріалів навчальних кабінетів і лабораторій,
  • забезпечення ефективного використання розроблених робочих програм при проведенні теоретичних і лабораторно-практичних занять з урахуванням передового досвіду у ветеринарії та потреб ринку праці;
  • сприяння науково-дослідницькій та пошуковій роботі здобувачів фахової передвищої освіти.

      Склад циклової комісії ветеринарних та зоотехнічних дисциплін:

     До складу циклової комісії ветеринарних та зоотехнічних дисциплін входять викладачі, які якісно організовують освітній процес, володіють методикою викладання та інноваційними технологіями навчання на високому рівні.

 

Дрещан Лілія Михайлівна

Посада: голова циклової комісії ветеринарних та зоотехнічних  дисциплін, викладач ветеринарних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 1994 році Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, у 2011 році Національний університет біоресурсів і природокористування
Спеціальність за дипломом: Ветеринарна медицина, Професійне навчання (Ветеринарна медицина)
Кваліфікація за дипломом: лікар ветеринарної медицини,  лікар ветеринарної медицини – педагог
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Фармакологія з рецептурою», «Внутрішні незаразні хвороби»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  24 роки
 

 

Косменко Анатолій Юрійович

Посада: завідувач відділення  № 1, в. о. голови профспілкового комітету, викладач ветеринарних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчив у 2005  році Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького
Спеціальність за дипломом: Ветеринарна медицина
Кваліфікація за дипломом: магістр ветеринарної медицини
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Епізоотологія з мікробіологією»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  10 рік
 
 
 

 

Дмитрюк Василь Григорович

Посада: викладач ветеринарних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчив у 1986  році Вітебський зооветеринарний інститут
Спеціальність за дипломом: Ветеринарна медицина
Кваліфікація за дипломом: лікар ветеринарної медицини
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Хірургія ветеринарної медицини», «Основи ветеринарії та зоогігієни», «Вступ до спеціальності»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  30 рік
 

 

Бабюк Богдана Іванівна

Посада:  викладач ветеринарних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в  2008 році Білоцерківський  державний аграрний університет
Спеціальність за дипломом: Ветеринарна медицина
Кваліфікація за дипломом: магістр ветеринарної медицини
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Анатомія та фізіологія тварин», «Латинська мова», «Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  10 роки
 

 

Ласкович Іван Іванович

Посада: викладач ветеринарних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчив у 2013  році Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького
Спеціальність за дипломом: Ветеринарна медицина
Кваліфікація за дипломом: магістр ветеринарної медицини
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Патологічна фізіологія та патологічна анатомія сільськогосподарських тварин», «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння сільськогосподарських тварин», «Основи етології та добробуту тварин», «Організація ветеринарної справи»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  7 рік
 

 

Макидон Валентина Петрівна

Посада: викладач зоотехнічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 2004 році Подільський державний аграрно-технічний університет, у 2010 році Подільський державний аграрно-технічний університет
Спеціальність за дипломом: Зооінженерія, Технологія і переробка продукції тваринництва
Кваліфікація за дипломом: зооінженер,  магістр технолога-дослідника
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Годівля тварин», «Годівля сільскогосподарських тварин», «Тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  18 роки