Академічна доброчесність

   

      

Наказ № 121-з  “Про створення комісії та проведення заходів з питань академічної доброчесності”

    

     Відповідно до статті 42 розділу V Закону України «Про освіту», академічна доброчесність − це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

     Внутрішнім документом, що регулює впровадження принципів академічної доброчесності у коледжі, є Положення про академічну доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі «Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет».

    

     У коледжі з метою реалізації принципів академічної доброчесності, утвердження етичних цінностей в освітньому процесі, спрямованих на забезпечення якості підготовки фахівців створено групу сприяння академічній доброчесності, діяльність якої спрямована на:

  • організаційно-методичне забезпечення виконання прийнятих в коледжі стандартів академічної доброчесності;
  • виявлення порушень принципів і правил академічної доброчесності з боку учасників освітнього процесу;
  • розгляд скарг про підозру в застосуванні неетичних практик у навчальній і науковій діяльності;
  • надання пропозицій керівництву коледжу (керівникам структурних підрозділів) щодо притягнення порушників академічної доброчесності до відповідальності й накладання відповідних санкцій.