Циклова комісія гуманітарних дисциплін

 

Щоб дати  іскру  світла дітям,

викладач повинен увібрати в себе сонце.

     Таким  є   життєве  кредо   циклової   комісії    гуманітарних    дисциплін.  Педагогічна майстерність, творчий почерк, постійний пошук, активна громадянська позиція – характерні  риси  кожного  члена  циклової  комісії   гуманітарних  дисциплін.

     Головною особливістю циклової комісії  гуманітарних  дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі  працюють  зі здобувачами освіти  всіх спеціальностей, допомагають здобути навички та уміння, що їм знадобляться у професійній  роботі  та  повсякденному  житті.

     Варто зауважити, що викладачі циклової комісії працюють дуже наполегливо і активно  протягом року, ставлячи   перед собою мету, сприяти становленню морально свідомої і фізично здорової, внутрішньо багатої, культурної людини з широким світобаченням, всебічно освіченого фахівця. Для  цього вони використовують різноманітні форми роботи – від лекційної до позааудиторної, включаючи підготовку здобувачів освіти до конкурсів, оглядів, олімпіад з різних дисциплін, регіональних конференцій, на яких вони неодноразово здобували  високі  нагороди.

Пріоритетні   напрямки   діяльності   та завдання циклової   комісії  гуманітарних дисциплін

     Головна  мета роботи циклової  комісії гуманітарних дисциплін – організація відповідно  до сучасних інноваційних технологій якісного освітнього процесу, належного контролю навчально-методичної роботи викладачів, сприяння  покращенню якості викладання гуманітарних дисциплін .

     З метою створення інформаційного середовища навчального закладу та  удосконалення творчого здобутку педагогічного колективу по  запровадженню в процес  підготовки    фахівців  сучасних  інноваційних  освітніх  технологій  ЦК  працює над навчально-методичною проблемою: «Формування загальнокультурної компетентності  здобувачів освіти в освітньому процесі  шляхом вдосконалення змісту, форм і методів навчання, національного і професійного  спрямування  молоді  в  умовах  викликів  сьогодення».

     Пріоритетною проблемою комісії й надалі є наступність у викладанні дисциплін суспільного – гуманітарного циклу, зокрема питання  забезпечення  достатньо  високого рівня  якості  знань здобувачів освіти.

     Робота  викладачів  комісії   спрямовується  на:

  • внесення змін до  навчальних робочих програм  дисциплін  гуманітарного циклу;
  • ширше  використання інноваційних технологій  викладачами на заняттях із  дисциплін гуманітарного циклу;
  • організацію оновлення матеріалів щодо самостійної роботи здобувачів освіти;
  • проведення профорієнтаційної роботи викладачами  комісії;
  • надання методичної допомоги викладачами-методистами з метою вивчення передового досвіду, зокрема використання новітніх педагогічних технологій;
  • підготовку матеріалів для оновлення електронних комплексів та створення веб-сторінок викладачів комісії   гуманітарних дисциплін.
  • участь у  щорічному конкурсі при НМЦ «Педагогічний Оскар»

сприяння підвищенню рівня  психолого–педагогічного і методичного супроводу  дисциплін  гуманітарного циклу.

     У своїй   роботі  викладачі комісії  розглядають та обговорюють ряд нормативно-правових та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, а методичні рекомендації  викладачі використовують в освітньому  процесі.

Циклова  комісія  гуманітарних  дисциплін  складається з 10 осіб

 

Карасьова Мар’яна Василівна

Посада: голова циклової комісії гуманітарних дисциплін, викладач історії
Освіта: повна вища, закінчила в 2004 році Чернівецький   національний  університет імені Ю.Федьковича
Спеціальність за дипломом: Історія
Кваліфікація за дипломом: історик, викладач
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  19 років
 

 

Слободян Світлана Євгенівна

Посада: заступник директора з навчальної роботи, викладач іноземної мови
Освіта: повна вища, закінчила в 2003 році Чернівецький  національний  університет імені Ю.Федьковича
Спеціальність за дипломом: англійська мова та література
Кваліфікація за дипломом: викладач англійської мови та літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Іноземна мова»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  23 роки
 

 

Король Микола Орестович

Посада: завідувач методичного кабінету, викладач гуманітарних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчив у 2000 році Чернівецький  державний  університет імені Юрія Федьковича
Спеціальність за дипломом: Релігієзнавець
Кваліфікація за дипломом: викладач філософсько-релігієзнавчих дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Основи філософських знань», «Логіка», «Громадянська освіта»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  24 роки
 
 

 

Куспис Ольга Іванівна

Посада:  викладач історії
Освіта: повна вища, закінчила в 1988 році Державний університет Чернівецького ордена Трудового Червоного  Прапора
Спеціальність за дипломом: Історія
Кваліфікація за дипломом: історик, викладач історії та суспільствознавства
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист,«Відмінник освіти України» (Наказ № 462-К від 01.08.2000 р.
Дисципліни, які викладає: «Історія України»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  45 років
 

 

Худик Людмила Степанівна

Посада:  практичний психолог
Освіта: повна вища, закінчила в 2010 році Чернівецький   національний  університет імені Ю.Федьковича
Спеціальність за дипломом: Психологія
Кваліфікація за дипломом: психолог
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Основи психології», «Етика ділового спілкування», «Ораторське мистецтво», 
Стаж роботи (педагогічний стаж):  23 роки


 

Томаш Оксана  Василівна

Посада: викладач української мови та літератури
Освіта: повна вища, закінчила в 1999 році Чернівецький   державний  університет імені Ю.Федьковича
Спеціальність за дипломом: Українська мова та література
Кваліфікація за дипломом: філолог, викладач української мови та літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Українська мова», «Українська література»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  25 років
 

 

Ружицька Юлія Валеріївна

Посада: викладач іноземної мови
Освіта: повна вища, закінчила в 1998 році Чернівецький   державний  університет імені Ю.Федьковича
Спеціальність за дипломом: Філологія, французька мова та література
Кваліфікація за дипломом: філолог, викладач французької мови та літератури, вчитель англійської мови
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  26 років
 

 

Козак Яна Дмитрівна

Посада: викладач української мови та літератури
Освіта: повна вища, закінчила в 2011 році Чернівецький   національний  університет імені Ю.Федьковича
Спеціальність за дипломом: Українська мова та література
Кваліфікація за дипломом: філолог, викладач української мови та літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Українська мова», «Українська література»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  8 років
 

 

Стасюк Світлана   Василівна

Посада: викладач української мови та літератури
Освіта: повна вища, закінчила в 1989 році Державний університет Чернівецького ордена Трудового Червоного  Прапора
Спеціальність за дипломом: Українська мова та література
Кваліфікація за дипломом: філолог, викладач української мови та літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Українська мова», «Українська література»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  44 роки