Циклова комісія економічних та юридичних дисциплін

     Циклова комісія економічних та юридичних дисциплін відіграє важливу роль в організації навчально-методичної роботи в коледжі.

     Викладачі циклової комісії дбають про забезпечення якості підготовки фахових молодших бакалаврів, котрі будуть працювати у нових соціально-економічних умовах і вирішувати питання господарської практики. Члени комісії впроваджують інтерактивні та інформаційно-комунікативні технології навчання, дбають про підвищення свого кваліфікаційного рівня, вивчають і узагальнюють передовий педагогічний досвід, застосовують нові педагогічні технології.

     Кожен спеціаліст вдосконалює навчально-матеріальну базу та розробляє методичні рекомендації з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій.

     Удосконалення методичної роботи кожного викладача – одне з головних завдань.  На основі аналізу роботи за попередні роки і з урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом, розробляються основні напрями роботи, формулюється проблема, над якою комісія працює протягом року. 

Основні проблеми, над якими комісія працює:

  • вдосконалення змісту лекційно-семінарської форми навчання, як важливого елемента системи навчання, оцінки і контролю знань здобувачів освіти;
  • впровадження нетрадиційних методів навчання та контролю знань здобувачів освіти, їх поєднання з традиційними методами;
  • узагальнення і використання в навчальному процесі проблем ринкової економіки, їх впливу на рівень і якість обліково-економічної та юридичної роботи сільськогосподарських підприємств;
  • забезпечення ефективного використання розроблених робочих програм при проведенні теоретичних і практичних занять з обліково-економічних та юридичних дисциплін;
  • своєчасне оновлення матеріалів навчальних кабінетів і лабораторій з метою кращого забезпечення навчання з обліково-економічних та юридичних дисциплін в умовах ринку, максимального наближення їх до виробничих умов з врахуванням особливостей функціонування ринкових відносин;
  • впровадження інших прогресивних форм і методів навчання.

     Викладачі циклової комісії постійно беруть  участь у виховній роботі і ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позаавдиторної роботи здобувачів освіти для формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції.

     Викладачі комісії – професіонали своєї справи, кваліфіковані фахівці, які якісно організовують освітній  процес, володіють методикою викладання та інноваційними технологіями навчання.

Склад циклової комісії економічних та юридичних  дисциплін

     У складі циклової комісії економічних та юридичних дисциплін працюють висококваліфіковані спеціалісти з практичним досвідом роботи, з високим рівнем професійної та педагогічної підготовки.

 

Біляр Юлія  Василівна

Посада: голова циклової комісії економічних та юридичних дисциплін дисциплін, викладач економічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 1986 році Кишинівський політехнічний інститут, у 1996 році Подільський державний аграрно-технічний університет, у 2008 році Національний аграрний університет
Спеціальність за дипломом: Економіка і організація, Професійне навчання, Менеджмент організацій
Кваліфікація за дипломом: інженер-економіст, економіст-педагог, спеціаліст з менеджменту організацій
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Економіка підприємства», «Планування та організація діяльності підприємства», «Організація і планування аграрних формувань», «Організація і планування фермерського господарства»,  «Основи підприємництва і агробізнесу», «Основи підприємництва і маркетингу»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  29 років
 

 

Мамаєвська Людмила Олександрівна

Посада: завідувачка відділення № 2, викладач економічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 2005 році Подільський державний аграрно-технічний університет, у 2014 році Національний університет біоресурсів і природокористування України
Спеціальність за дипломом: Облік і аудит, Професійна освіта (Економіка)
Кваліфікація за дипломом: спеціаліст з обліку і аудиту, економіст-педагог
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Стаж роботи (педагогічний стаж):  19 років
 

 

Біляр Андрій Іванович

Посада: викладач економічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчив у 2009 році Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Спеціальність за дипломом: Облік і аудит
Кваліфікація за дипломом: магістр обліку і аудиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Економіка підприємства», «Економіка сільського господарства», «Основи менеджменту», «Організація і планування аграрних формувань»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  11 років
 

 

Друцул Тетяна Іванівна

Посада: юрисконсульт, викладач юридичних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 2010 році Національний університет Державної податкової служби
Спеціальність за дипломом: Правоохоронна діяльність
Кваліфікація за дипломом: магістр, юрист
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Фінансове право», «Цивільне право», «Адміністративне право», «Екологічне право»,  «Діловодство», «Організація діловодства в галузі»,  «Нотаріат і адвокатура», «Організація роботи з кадрами», «Судочинство в господарських судах», «Право соціального забезпечення»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  3 роки
 

 

Король Леся Іванівна

Посада: викладач економічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 2006 році Подільський державний аграрно-технічний університет
Спеціальність за дипломом: Облік і аудит
Кваліфікація за дипломом: спеціаліст з обліку і аудиту
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Гроші і кредит», «Статистика», «Казначейська справа», «Економічний аналіз», «Фінанси підприємства», «Контроль і ревізія», «Інформаційні системи і технології в обліку»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  20 років
 

 

Петракович Валентина Юліянівна

Посада: викладач економічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 2003 році Київський національний торгово-економічний університет
Спеціальність за дипломом: Маркетинг
Кваліфікація за дипломом: економіст з маркетингу
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Менеджмент»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  24 роки  
 
 

 

Снятинчук Наталія Мирославівна

Посада: викладач економічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 2002 році Київський національний торгово-економічний університет, у 2014 році Національний університет біоресурсів і природокористування України
Спеціальність за дипломом: Економіка підприємства, Професійна освіта (Економіка)
Кваліфікація за дипломом: економіст, економіст-педагог
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Податкова система», «Економіка сільського господарства», «Облік і звітність в бюджетних установах», «Зовнішньо-економічна діяльність», «Основи підприємництва»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  22 роки
 

 

Сорохан Аліна  Іванівна

Посада: викладач юридичних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 1998 році Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича
Спеціальність за дипломом: Правознавство
Кваліфікація за дипломом: юрист
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Трудове право», «Господарське право», «Комерційне право», «Екологічне право»,  «Аграрне право», «Кримінальний процес»,  «Право соціального забезпечення», «Основи правознавства»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  23 роки
 

 

Місевич Оксана Петрівна

Посада: викладач юридичних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 2003 році Міжрегіональна академія управління персоналом
Спеціальність за дипломом: Правознавство
Кваліфікація за дипломом: юрист
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Дисципліни, які викладає: «Виконавче провадження», «Кримінальне право»,  «Цивільне і сімейне право», «Конституційне право України»,  «Конституційне право зарубіжних країн», «Основи правознавства», «Реєстрація актів цивільного стану»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  21 рік
 

 

Булега Юрій Михайлович

Посада: викладач економічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчив у 1989  році Українську сільськогосподарську академію, в 1996 році Національний аграрний університет 
Спеціальність за дипломом: Агрономія, Професійне навчання (Економіка)
Кваліфікація за дипломом: вчений агроном, економіст-педагог
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Організація виробництва», «Менеджмент», «Маркетинг», «Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  31 рік