Стипендіальний рейтинг студентів ВСП “Кіцманський фаховий коледж ЗВО “Подільський державний університет”

Рейтинг здобувачів освіти 

Відокремленого структурного підрозділу  “Кіцманський фаховий коледж
Закладу вищої освіти  “Подільський державний університет”
денної форми навчання
за результатами І  семестру 2021-2022 навчального року,
складений на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни

 

Нормативні акти, які регулюють питання стипендіального забезпечення:

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2021 р. № 1256  «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій»

Положення про стипендіальне забезпечення студентів (нова редакція)

Про затвердження Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічної стипендії

відділення № 1 спеціальність “Ветеринарна медицина”

відділення №1 спеціальність “Геодезія та землеустрій”

“відділення №2 спеціальності “Облік і оподаткування” та “Менеджмент”

відділення №2 спеціальність “Агрономія”