Стипендіальний рейтинг здобувачів освіти

Відокремленого структурного підрозділу  “Кіцманський фаховий коледж
Закладу вищої освіти  “Подільський державний університет”
денної форми навчання
за результатами ІI  семестру 2023-2024 навчального року,
складений на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни

 

Нормативні акти, які регулюють питання стипендіального забезпечення:

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2021 р. № 1256  «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій»

Положення про стипендіальне забезпечення студентів (нова редакція)

Про затвердження Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічної стипендії

Відділення № 1 спеціальність “Ветеринарна медицина” та спеціальність “Геодезія та землеустрій”

Відділення №2 спеціальності “Облік і оподаткування”, спеціальність  “Менеджмент”,  спеціальність “Агрономія”