Положення

Положення про організацію освітнього процесу (нова редакція)

Положення про коледж (нова редакція)

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (нова редакція)

Положення про академічну доброчесність (нова редакція)

Положення про норми етичної поведінки педагогічних працівників та співробітників

Положення про дистанційне навчання

Положення про адміністративну раду коледжу (нова редакція)

Положення про педагогічну раду (нова редакція)

Положення про методичну раду (нова редакція)

Положення про навчальне відділення (нова редакція)

Положення про циклову комісію (нова редакція)

Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм

Положення_про приймальну комісію

Положення про порядок проведення вступних випробувань (нова редакція)

Положення про апеляційну комісію (нова редакція)

Положення про заочну форму навчання

Положення про порядок та умови вибору навчальних дисциплін здобувачами освіти

Положення про організацію навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком (нова редакція)

Положення про навчальні кабінети та лабараторії (нова редакція)

Положення про ведення журналу академічної групи

Положення про заліки та екзамени

Положення про екзаменаційну комісію (нова редакція)

Положення про проведення практики здобувачів освіти (нова редакція)

Положення про організацію виховного процесу

Положення про куратора академічної групи (нова редакція)

Положення про стипендіальне забезпечення студентів (нова редакція)

Положення про студентське самоврядування (нова редакція)

Положення про студентський гуртожиток (нова редакція)

Положення про правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку

Положення про психологічну службу

Положення щодо протидії булінгу

Положення про загальні збори трудового колективу (нова редакція)

Положення про комісію по трудових спорах

Положення про бібліотеку