Положення

Положення про організацію освітнього процесу (нова редакція)

Положення про коледж (нова редакція)

Положення про академічну доброчесність (нова редакція)

Положення про норми етичної поведінки педагогічних працівників та співробітників

Положення про практичну підготовку здобувачів освіти

Положення про дуальну форму здобуття освіти

Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про дистанційне навчання

Положення про адміністративну раду коледжу (нова редакція)

Положення про педагогічну раду (нова редакція)

Положення про методичну раду (нова редакція)

Положення про навчальне відділення (нова редакція)

Положення про циклову комісію (нова редакція)

Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про навчальні кабінети та лабораторії (нова редакція)

Положення про атестацію навчальних кабінетів (лабораторій)

Положення про підвищення кваліфікації

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм

Положення  про приймальну комісію

Положення про порядок проведення вступних випробувань (нова редакція)

Положення про апеляційну комісію (нова редакція)

Положення про заочну форму навчання

Положення про порядок та умови вибору навчальних дисциплін здобувачами освіти

Положення про організацію навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком (нова редакція)

Порядок визнання результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Положення про ведення журналу академічної групи

Положення про комплексну контрольну роботу

Положення про екзаменаційну комісію (нова редакція)

Положення про проведення практики здобувачів освіти (нова редакція)

Положення про організацію виховного процесу

Положення про класного керівника (куратора) академічної групи (нова редакція)

Положення про стипендіальне забезпечення студентів (нова редакція)

Положення про студентське самоврядування (нова редакція)

Положення про студентський гуртожиток (нова редакція)

Положення про правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку

Положення про психологічну службу

Положення щодо протидії булінгу

Положення про загальні збори трудового колективу (нова редакція)

Положення про комісію по трудових спорах

Положення про бібліотеку