М-31

Основи психології

Українська мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Безпека життєдіяльності

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Статистика

Охорона праці в галузі

Організація виробництва

КР Організація виробництва

Менеджмент

Бухгалтерський облік

Фінанси підприємства

Основи філософських знань

Планування виробництва

Організація праці менеджера