ТЗ-31

Українська мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Вища математика

Комп’ютеризація землевпорядного виробництва

Основи підприємництва і управління в галузі

Економіка і організація землевпорядного виробництва

Фотограмметрія

Геодезія

НП Теодолітне знімання

НП Геометричне нівелювання

НП Мензульне знімання

НП Тахеометричне знімання

Землевпорядне проектування

Проєктування доріг місцевого значення