Конкурсний відбір на посаду директора 2024

Нормативні документи

Наказ ЗВО “ПДУ” від 15.05.2024 року №  94 “Про оголошення конкурсного відбору на посаду директора ВСП “Кіцманський фаховий коледж ЗВО “ПДУ”

Оголошення

Наказ ВСП “КФК ЗВО “ПДУ” від 20.05.2024 року № 63-з “Про організацію та проведення конкурсного відбору на посаду директора коледжу”. Додаток 1. Додаток 2.

Погодження 

 

Положення

Положення “Про конкурсний відбір на заміщення посади директора фахового коледжу Закладу вищої освіти “Подільський державний університет”

 

Положення  про виборчу комісію з проведення  рейтингового голосування

 

Положення про організаційний комітет з проведення рейтингового голосування

 

Положення про порядок акредитації та організації роботи спостерігачів, представників засобів масової інформації та громадських організацій на час проведення рейтингового голосування

 

Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення рейтингового голосування

 

Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у рейтинговому голосуванні під час конкурсного відбору на посаду директора відокремленого структурного підрозділу

 

Положення про порядок обрання представників з числа здобувачів освіти, що мають право брати участь у рейтинговому голосуванні під час конкурсного відбору

 

Протоколи

Протокол засідання організаційного комітету з виборів директора Відокремленого структурного підрозділу “Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої освіти “Подільський державний університет”  № 1