Силабуси Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

 

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності

ОК1  Економічна теорія

ОК2  Екологічна безпека аграрного землекористування 

ОК3  Безпека життєдіяльності

ОК4  Історія України

ОК5  Українська мова за професійним спрямуванням

ОК6  Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК7  Вища математика

 

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

ОК9   Топографічне і землевпорядне креслення

ОК10 Основи ґрунтознавства і геології

ОК11 Основи сільськогосподарського  виробництва

ОК12 Організація діловодства в галузі

ОК13 Основи меліорації і ландшафтознавства в галузі

ОК14 Фотограмметрія

ОК15 Державний контроль за використанням та охороною земель і їх моніторинг

ОК16 Геодезія

ОК17 Землевпорядне проектування

ОК18 Земельний кодекс України

ОК19 Земельний кадастр

ОК20 Земельне право

ОК21 Управління земельними ресурсами

ОК22 Грошова оцінка земель та нерухомості

ОК23  Геодезичні роботи при землеустрої

ОК24 Економіка і організація землевпорядного виробництва

ОК25 Планування території населених пунктів

ОК26 Основи підприємництва та управління  в галузі

ОК27 Комп’ютеризація землевпорядного виробництва

ОК28 Оператор комп’ютерного набору

ОК29 Історія земельних відносин

ОК30 Охорона праці в галузі