Силабуси Спеціальність 073 Менеджмент

За освітньо-професійною програмою

ОК1  Етика ділового спілкування

ОК2  Економічна теорія

ОК3  Інформатика і комп’ютерна техніка

ОК4  Діловодство

ОК5  Вища математика

ОК6  Історія України

ОК7  Основи психології

ОК8  Українська мова за професійним спрямуванням

ОК9 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК10  Безпека життєдіяльності

ОК11 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

ОК12 Статистика

 

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

ОК14 Податкова система

ОК15 Основи підприємництва

ОК16 Економіка підприємства

ОК17 Охорона  праці в галузі

ОК18 Організація виробництва

ОК19 Менеджмент

ОК20 Бухгалтерський облік

ОК21 Правове забезпечення в менеджменті

ОК22 Фінанси підприємства

ОК23 Економічний аналіз

ОК24 Маркетинг