Геодезія та землеустрій

Технологія. Вступ до спеціальності

Історія України

Основи правознавства

Українська мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Безпека життєдіяльності

Топографічне і землевпорядне креслення

Основи ґрунтознавства і геології

Основи меліорації і ландшафтознавства

Економічна теорія

Вища математика

Комп’ютеризація землевпорядного  виробництва

Основи підприємництва і управлінської діяльності

Економіка і організація землевпорядного виробництва

Фотограмметрія

Державний контроль за використанням та охороною

Геодезія

Землевпорядне проектування

Земельний кодекс

Земельний кадастр

Земельне право

Управління земельними ресурсами

Культурологія

Соціологія

Основи філософських знань

Історія земельних відносин

Охорона праці

Організація діловодства

Основи сільськогосподарського  виробництва

Основи стандартизації,  сертифікації і метрології

Основи картографування

Облік кількості земель і звітність

Геодезичні роботи при землеустрої

Протиерозійна організація території

Землеустрій населених пунктів

Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система

Грошова оцінка земель та нерухомості

Основи проектування доріг