Основи проектування доріг

Піндус Б. І. П Проектування автомобільних доріг: навч. посібник / Б. І. Піндус, В. В. Гончаренко. – Горлівка: АДІ ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – 2 с.

Основи проектування автомобільних доріг: Методичні рекомендації до виконання курсового проекту / А.О Бєлятинський., Н.П. Шаравара, І.С. Клименко. – К.: НАУ, 2006 – 49 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дисципліни «Проектування автомобільних доріг та аеродромів з використанням автоматизованих програмних комплексів» для виконання курсової роботи на тему: «Автоматизоване проектування ділянки автомобільної дороги» для підготовки студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної

В.В. Ільченко Основи технології будівництва дорожнього одягу: Курс лекцій із дисциплін «Технологія будівництва автодоріг» для студентів спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми». – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 139 с.