Землеустрій населених пунктів

Горлачук В. В. Землеустрій та організація території : Практикум для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, галузь знань : 19 «Архітектура та будівництво» / В. В. Горлачук, О. В. Лазарєва. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 56 с.

Закон України «Про землеустрій»