Каталог вибіркових освітніх компонентів для забезпечення вибору здобувачами

     З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти, відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» (стаття 54 пункт 17), кожний здобувач фахової передвищої освіти коледжу має право на вільний вибір освітніх компонентів, передбачених для освітньо-професійної програми. 

     Обсяг освітніх компонентів вільного вибору складає не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.

     Освітні компоненти за вибором здобувача фахової передвищої освіти – це компоненти, які вводяться закладом фахової передвищої освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей. 

     Кількість та обсяг освітніх компонентів вільного вибору для конкретного семестру вказана в навчальному плані відповідної освітньо-професійної програми. Здобувач фахової передвищої освіти має право обрати освітні компоненти із запропонованого переліку, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному семестрі. 

     Каталог вибіркових освітніх компонентів формується щороку і розміщується у відкритому доступі на веб-сайті коледжу, здобувачі фахової передвищої освіти мають можливість ознайомитися із силабусами освітніх компонентів та здійснити їх вибір для вивчення.

Каталог вибіркових освітніх компонентів за вибором здобувачів освіти

Силабуси дисциплін з каталогу вибіркових освітніх компонентів за вибором здобувачів освіти

Презентації дисциплін з каталогу вибіркових освітніх компонентів за вибором здобувачів освіти