Методична робота

Положення про методичний кабінет

План роботи методичного кабінету

Положення про рейтингову систему оцінювання педагогічних працівників

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

 

Король Микола Орестович

завідувач методичного  кабінету

 

     Методичний кабінет Відокремленого структурного підрозділу «Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» – це своєрідний центр організації та методичної підтримки навчально-методичної роботи викладачів.

     Методичний кабінет займає особливе місце у життєдіяльності коледжу, у якому накопичуються матеріали передового педагогічного досвіду, найкращі зразки навчально-методичних матеріалів викладачів, створюється банк педагогічних ідей, ініціюється робота творчих методичних об’єднань, координується робота циклових методичних комісій, розробляються стратегії по впровадженню сучасних технологій навчання та передового педагогічного досвіду.

     Робота методичного кабінету ведеться відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, що ґрунтується на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науково-методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології.

     Основним із пріоритетних завдань методичного кабінету є методична допомога викладачам у створенні сучасного навчально – методичного забезпечення з навчальних дисциплін. Мета такої допомоги – озброїти викладача знаннями про сучасні освітні технології, сприяти у втіленні та реалізації кожним викладачем Державних освітніх стандартів. Викладачами створюються підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації.

     Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим спеціалістам вчитися педагогічної майстерності у старших та досвідченіших колег, забезпечує підтримання духу творчості в педагогічному колективі. 

     Основне завдання методичного кабінету це – навчати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю викладача, сприяти постійному підвищенню педагогічної майстерності та втілювати у навчально-виховний процес передові сучасні технології навчання і виховання.