Силабуси дисциплін з каталогу освітніх компонентів за вибором здобувачів освіти

Спеціальність  071  Облік і оподаткування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціальність 081 Право

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Спеціальність 201 Агрономія   ОПП   Виробництво та переробка продукції рослинництва

Спеціальність 201 Агрономія   ОПП  Організація і технологія ведення фермерського господарства

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина