Педагогічна рада

 

     Педагогічна рада створюється як дорадчий орган закладу освіти з метою забезпечення колегіальності обговорення методичної, навчально-виховної роботи, виробничої практики, питань фізичного виховання здобувачів освіти та інших питань, пов’язаних з діяльністю закладу освіти згідно з Законом України «Про фахову передвищу освіту» від 18.12.2019 р. № 392-IX.

          Педагогічну раду очолює директор.

       Основними завданнями педагогічної ради є:

  • забезпечення якісної теоретичної та фахової підготовки фахових молодших бакалаврів з урахуванням вимог сучасного виробництва;
  • впровадження в практичну діяльність педагогічних працівників досягнень педагогічної науки та передового досвіду з метою підвищення рівня освітнього процесу;
  • забезпечення умов морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

          До складу педагогічної ради входять заступники директора, завідуючі відділеннями, завідуючий бібліотекою, голови циклових комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер, представники студентського самоврядування.

          Склад педагогічної ради визначається і затверджується директором коледжу на кожний навчальний рік.

          Організацію по виконанню рішень та рекомендацій педагогічної ради здійснює директор коледжу.

Положення про педагогічну раду

 

План роботи педагогічної ради на 2023-2024 н.р.

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол № 3

 

План роботи педагогічної ради на 2022-2023 н.р.

Протокол № 1 

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Протокол № 6

Протокол № 7