Здобувачі освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» провели захист своїх курсових робіт

             28 травня 2024 року здобувачі освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» провели захист своїх курсових робіт.

Захист курсових робіт

        Важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців є науково-дослідна робота, яка з одного боку дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення спеціальних дисциплін, з іншого – зорієнтована на власний науковий пошук студента.