Здобувачі освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» провели захист своїх курсових робіт

             28 травня 2024 року здобувачі освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» провели захист своїх курсових робіт.

         Під час написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» здобувачі освіти використовували свої знання та навички для розв’язання поставлених завдань і написання висновків.

       При написанні теоретичної частини, майбутні бухгалтери опрацьовували нормативні документи, ознайомлювалися з організацією обліку на підприємствах; при виконанні розрахункової частини – виконували необхідні розрахунки, формували бухгалтерські проводки, складали форми фінансової звітності.

       Виконання курсової роботи вимагало поглибленого вивчення дисципліни, уміння самостійно аналізувати і робити висновки. У своїх роботах здобувачі освіти показали вміння працювати з нормативними документами та першоджерелами, підбирати та аналізувати цифрові дані.

        Під час захисту своїх робіт випускники продемонстрували глибоке розуміння основних економічних понять та процесів, а також вміння визначати можливі проблеми та розробляти ефективні стратегії їх вирішення. Це свідчить про високий рівень знань та навичок, які вони отримали під час навчання, і про їх здатність застосовувати їх на практиці.

       Бажаємо здобувачам освіти подальших успіхів, наснаги та наполегливості у навчанні, щоб вони могли досягти своїх мрій та реалізувати свій потенціал.