Захист курсових робіт

        Важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців є науково-дослідна робота, яка з одного боку дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення спеціальних дисциплін, з іншого – зорієнтована на власний науковий пошук студента.