Захист курсових робіт

        Важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців є науково-дослідна робота, яка з одного боку дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення спеціальних дисциплін, з іншого – зорієнтована на власний науковий пошук студента.

        Одночасно дослідницька робота є обов’язковим елементом освітнього процесу. Один із способів її реалізації – написання курсових робіт.

     22 та 23 травня студенти випускники спеціальності 211 Ветеринарна медицина, групи В-41, В-42 провели захист курсових робіт.

      Захист проходив у форматі презентацій, де здобувачі освіти мали можливість продемонструвати свої знання та дослідницькі навички, свої перші наукові здобутки, засвідчили ґрунтовне володіння теоретичним матеріалом, уміння вирішувати поставлені перед ними завдання, що є необхідною умовою подальшого професійного становлення.

     Відповідаючи на запитання членів комісії, якими були в.о. директора коледжу Біляр І.Г., завідувач відділенням №1 Косменко А.Ю. та викладач ветеринарних та зоотехнічних дисциплін Ласкович І.І., студенти розкрили власне бачення щодо вирішення поставлених у курсовій роботі завдань та досягнення мети.

    Окремо було відмічено роботи студентів Гаврилюка Олександра, Мельника Миколи, Шкурей Ірини, Полдушевої Анжеліки, Гуменюк Крістіни, Мурзіної Єлезавети, Петрушко Ірини, Чорнокожи Георгія.