Силабуси Спеціальність 081 Право

 

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності

ОК1  Історія України

ОК2  Українська мова за професійним спрямуванням

ОК3  Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК4  Безпека життєдіяльності

ОК5  Юридична деонтологія

ОК6  Економічна теорія

ОК7  Основи психології

 

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

ОК 9  Організація судових та правоохоронних органів

ОК10 Теорія держави і права

ОК11 Історія держави і права України

ОК12 Історія держави і права зарубіжних країн

ОК13 Діловодство

ОК14 Комп’ютерні технології в юридичній діяльності

ОК15 Конституційне право України

ОК16 Конституційне право зарубіжних країн

ОК17 Адміністративне право

ОК18 Трудове право

ОК19 Кримінальне право

ОК20 Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

ОК21 Фінансове право

ОК22 Цивільне і сімейне право

ОК23 Цивільний процес

ОК24 Аграрне право

ОК25 Основи римського цивільного права

ОК26 Екологічне право

ОК27 Господарське право

ОК28 Логіка

ОК29 Судочинство в господарських судах

ОК30 Організація юридичної служби в суспільному виробництві

ОК31 Організація роботи з кадрами

ОК32 Кримінальний процес

ОК33 Охорона праці в галузі