Освітній компонент за вибором здобувача освіти

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

ОПП  Ветеринарна медицина

 

ВК 1  Основи правознавства 

ВК 1  Міжнародне ветеринарне право

ВК 1  Аграрне право

 

ВК 2  Економіка сільського господарства

ВК 2  Основи економічної теорії

ВК 2  Економіка і управління виробництвом продукції тваринництва

 

ВК 3  Сучасні методи діагностики хвороб тварин

ВК 3  Лабораторна справа

ВК 3  Основи судової ветеринарії

 

ВК 4  Зоонози та концепція «Єдине здоров’я»

ВК 4  Громадське здоров’я

ВК 4  Безпечність і якість харчових продуктів

 

ВК 5  Хвороби дрібних тварин

ВК 5  Інтенсивна терапія та реанімація дрібних тварин

ВК 5  Кінологія з основами першої долікарської ветеринарної допомоги

 

ВК 6  Професійна етика з основами біоетики

ВК 6  Професійні комунікації

ВК 6  Основи біобезпеки і біозахисту