Освітній компонент за вибором здобувача освіти

Спеціальність 201 Агрономія

ОПП Організація і технологія ведення фермерського господарства

   

ВК1   Основи господарського права

ВК1   Діловодство

ВК1   Податкова система

 

ВК2   Основи маркетингу

ВК2   Професійна орієнтація випускників ВН3

ВК2   Основи агробізнесу

 

ВК3   Технології закритого ґрунту

ВК3   Овочівництво відкритого ґрунту

ВК3   Овочівництво закритого ґрунту

 

ВК4   Органічне землеробство

ВК4   Основи геодезії та землевпорядкування

ВК4   Ентомологія

 

ВК5   Основи електрифікації і автоматизації сільськогосподарського виробництва

ВК5   Автоматизація технологічних процесів

ВК5   Автоматизація сільськогосподарського виробництва

 

ВК6   Основи рацiонального землекористування

ВК6   Ґрунтознавство з основами геології

ВК6   Гербологія