Освітні компоненти за вибором здобувача освіти

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

.

ВК1 Фінанси підприємства

ВК1 Фінансове планування та прогнозування

ВК1 Фінансовий менеджмент

 

ВК2 Фінанси

ВК2 Фінансовий аналіз

ВК2 Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання

 

ВК3 Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

ВК3 Фінансова діяльність суб’єктів малого бізнесу

ВК3 Організація власного бізнесу

 

ВК4 Облік і звітність в оподаткуванні

ВК4 Звітність підприємств

ВК4 Податкові розрахунки і звітність