Освітні компоненти за вибором здобувача освіти

Спеціальність 081 Право

 

ВК1   Ораторське мистецтво

ВК1   Юридична психологія

ВК1   Юридична конфліктологія

 

ВК2   Основи філософських знань

ВК2 Культурологія

ВК2   Соціологія

 

ВК3   Право соціального забезпечення

ВК3   Митне право

ВК3   Податкове право

 

ВК4   Нотаріат і адвокатура

ВК4   Міжнародне приватне право

ВК4   Міжнародний захист прав людини

 

ВК5   Реєстрація актів цивільного стану

ВК5   Земельне право

ВК5   Біржове право

 

ВК6   Виконавче провадження

ВК6   Судова експертиза

ВК6   Кримінально-виконавче право