Силабуси Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

 

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності

ОК1 Вступ до спеціальності 

ОК2 Історія  України

ОК3 Українська мова за професійним спрямуванням

ОК4 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК6 Безпека життєдіяльності

ОК7 Охорона праці в галузі

ОК8 Основи філософських знань

ОК9 Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва

ОК10 Основи екології

ОК11 Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині

 

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

ОК12 Анатомія і фізіологія тварин

ОК13 Латинська мова

ОК14 Фармакологія з рецептурою

ОК15 Тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія

ОК16 Етологія і благополуччя тварин

ОК17 Годівля тварин

ОК18 Внутрішні незаразні хвороби тварин

ОК19 Епізоотологія з мікробіологією

ОК20 Хірургія ветеринарної медицини

ОК21 Паразитологія та інвазійні хвороби  тварин

ОК22 Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин

ОК23 Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин

ОК24 Організація ветеринарної справи

ОК25 Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки продукції тваринництва

ОК 26 Сільськогосподарська  радіоекологія