Агрономія ОПП  Виробництво і переробка продукції рослинництва

Історія України

Основи правознавства

Українська мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Безпека життєдіяльності

Економічна теорія

Комп’ютеризація сільськогосподарського  виробництва

Ботаніка

Ґрунтознавство

Агрометеорологія

Землеробство

Агрохімія

Фізіологія рослин з основами мікробіології

Механізація і автоматизація сільськогосподарського  виробництва

Захист рослин

Насінництво і селекція

Плодоовочівництво

Технологія виробництва продукції рослинництва

Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва

Організація і планування діяльності аграрних формувань

Основи охорони праці

Культурологія

Соціологія

Основи філософських знань

Вища математика

Основи керування автомобілями та безпека руху

Основи бухгалтерського обліку і фінансування

Економіка сільського господарства

Основи підприємництва та маркетингу

Основи менеджменту

Сільськогосподарська меліорація

Кормовиробництво

Основи тваринництва і бджільництва

Основи дослідницької справи