Механізація і автоматизація сільськогосподарського  виробництва

Основи проектування тваринницьких підприємств : підручник  для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти / О.Г. Скляр, Н.І. Болтянська. — К. : Видавничий дім «Кондор», 2018. — 380 с., іл.

Сільськогосподарські машини : навч. посіб. / Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., Волянський М.С. , Мартишко В.М. , Гуменюк Ю.О. – Київ : «Агроосвіта», 2017. – 180 с.

Петров П. В. Агротехнологія і технологічні карти вирощування  сільськогосподарських  культур  :  навч.  посіб. /  Петров  П. В.,  Посполітак Т. Є., Юркевич Є. О.  – К. : Аграрна освіта, 2009. –  268 с.

Трактори і автомобілі: Навчальний посібник / В.С.Бучок. – К.: Аграрна освіта, 2008. – 331 с.