Затверджено Стратегію виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2021 роки

Мистецтво виховання має ту

 особливість, що майже всім воно

 видається справою знайомою і 

зрозумілою, а декому — навіть 

справою легкою. І що зрозумілішим і 

легшим здається воно, то менше

людина з ним знайома теоретично і 

практично.

К. Д. Ушинський 

    З метою покращення ефективності виховного простору у навчальних закладах області колегією Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, яка відбулася 15 квітня 2016 року, було затверджено Стратегію виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2021 роки.

   Стратегія пройшла широке громадське обговорення та буде реалізована через розробку чіткого Плану заходів, які увійдуть у Програму підвищення ефективності виховного простору в навчальних закладах Чернівецької області.

   Умовами реалізації Стратегії стане:

  1. Чітка координація діяльності навчальних закладів, органів державної влади, громадських організацій, сім’ї щодо реалізації завдань Стратегії;
  2. Налагодження міжсекторального співробітництва всіх сфер суспільства, дотичних до функціонування виховного простору формування особистості;
  3. Якісне кадрове забезпечення – організації різнорівневої підготовки і підвищення кваліфікації фахівців, які працюють у сфері виховної роботи;
  4. Модернізація змісту виховної роботи через розробку інноваційних тематичних Програм та орієнтовного Плану заходів щодо створення виховного простору навчального закладу;
  5. Оновлення методичного інструментарію виховної роботи – впровадження інноваційних технологій, сучасних інтерактивних форм і методів роботи;
  6. Налагодження конструктивної взаємодії навчальних закладів з науковими установами для розробки й реалізації спільних дослідницьких проектів;
  7. Проведення щорічного моніторингу рівнів сформованості ціннісних ставлень особистості для удосконалення діяльності виховного простору навчального закладу.

Стратегія  додається:  VIHOVANNYa-OSOBISTOST

Презентація додається:   VIH.-1

Інформація з сайту http://oblosvita.com