Силабуси    Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності

ОК1 Інформатика і комп’ютерна техніка

ОК2 Основи філософських знань

ОК3 Політична економія

ОК4 Історія України

ОК5 Українська мова за професійним спрямуванням

ОК6 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК7 Вища математика

ОК8 Безпека життєдіяльності

 

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

ОК10 Статистика

ОК11 Бухгалтерський облік

ОК12 Економіка підприємства

ОК13 Гроші та кредит

ОК14 Податкова система

ОК15 Економічний аналіз

ОК16 Облік і звітність у бюджетних установах

ОК17 Охорона праці в галузі

ОК18 Інформаційні системи і технології в обліку

ОК19 Фінансовий облік

ОК20 Контроль і ревізія

ОК21 Планування і організація діяльності підприємства