Силабуси Спеціальність 201 Агрономія   ОПП   Виробництво та переробка продукції рослинництва

 

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності

ОК1  Економічна теорія

ОК2  Основи правознавства

ОК3  Безпека життєдіяльності

ОК4  Основи філософських знань

ОК5  Історія України

ОК6  Українська мова за професійним спрямуванням

ОК7  Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК8  Вища математика

 

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

ОК10 Ботаніка

ОК11 Фізіологія рослин з основами мікробіології

ОК12 Ґрунтознавство

ОК13 Агрометеорологія

ОК14 Землеробство

ОК15 Механізація і автоматизація сільського господарства

ОК16 Економіка сільського господарства

ОК17 Агрохімія

ОК18 Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва

ОК19 Захист рослин

ОК20 Насінництво і селекція

ОК21 Плодоовочівництво

ОК22 Технологія виробництва продукції рослинництва

ОК23 Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

ОК24 Організація і планування  аграрних формувань

ОК25 Основи бухгалтерського обліку і фінансування

ОК26 Декоративне  садівництво і квітникарство

ОК27 Основи підприємництва та маркетингу

ОК28 Кормовиробництво

ОК29 Сільськогосподарська меліорація

ОК30 Основи керування автомобілем і безпека руху

ОК31 Трактори і автомобілі

ОК32 Охорона праці в галузі