Освітній компонент за вибором здобувача освіти

Спеціальність 073  Менеджмент

 

ВК1   Основи філософських знань

ВК1   Соціологія

ВК1   Культурологія

 

ВК2   Зовнішньо-економічна діяльність

ВК2   Світова економіка та міжнародні економічні відносини

ВК2   Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності підприємств

 

ВК3   Планування виробництва

ВК3   Бізнес-менеджмент

ВК3   Креативне управління

 

ВК4   Організація праці менеджера

ВК4   Професійна орієнтація випускників на ринку праці

ВК4   Самоменеджмент