Обговорення освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

     Днями у ВСП «Кіцманський фаховий коледж ЗВО «Подільський державний університет» відбулася зустріч проєктної групи та стейкхолдерів з питань удосконалення освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування».

      Учасниками зустрічі були: керівник ТОВ «БЕРЕКОЛ» Олійник М.І., викладачі облікових дисциплін Король Л.І., Снятинчук Н.М., Біляр А.І., студентка спеціальності «Облік і оподаткування» Процюк Х.

     Робоча група підготувала проєкт освітньої програми для публічного обговорення.  Під час зустрічі проведено перегляд освітніх компонент освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» задля відповідності запитам роботодавців, здобувачів, випускників.

      За результатами співпраці було здійснено ґрунтовний аналіз наявних компонент освітньої програми і надано рекомендації стосовно їх оновлення і вдосконалення.  Особливу увагу приділили питанням актуальності освітньої програми,  набуття загальних та спеціальних компетентностей, впровадження інноваційних технологій. Стейкхолдери надали пропозиції щодо освітніх компонентів, імплементація яких в освітній процес дозволить вдосконалити освітньо-професійну програму відповідно до запитів зацікавлених сторін та тенденцій розвитку спеціальності.

      Керівник ТОВ «БЕРЕКОЛ» Олійник М.І. зазначив особливу затребуваність професії бухгалтера та податкового консультування. Також наголосив на необхідності розвитку аналітичного мислення у студентів, що дозволить сформувати вміння правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття рішень в умовах невизначеності. Участь стейкхолдерів дозволяє закладу передвищої освіти визначити вимоги, дотримання яких становитиме якість освіти.

     Учасники активно і плідно попрацювали, обговорили всі зміни та уточнення, а узагальнена інформація слугувала основою для удосконалення змісту та якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмами «Облік і оподаткування».